Category katalog not found
Category robots.txt not found
Category manager not found
Category robots.txt not found
Category katalog not found
Category icon.png not found
Category robots.txt not found
Category robots.txt not found
Category robots.txt not found
Category robots.txt not found
Category autodiscover not found
Category icon.png not found
Category 39v2 not found
Category icon.png not found
Category robots.txt not found
Category robots.txt not found
Category svitidla not found
Category autodiscover not found
Category 41 not found
Category katalog not found
Velkoobchod a registrace
253 253 254
Po–Pá: 7:00 – 18:00, So: 7:00 – 13:00
Název nebo číslo produktu, kategorie...
0
Porovnávač
0Košík
ÚvodVelkoobchod a registraceAkceProdejny a kontaktyVše o nákupuBlogKariéraO společnosti
Kategorie produktů
Název nebo číslo produktu, kategorie...
Název nebo číslo produktu, kategorie...
K&V ELEKTRO
Obchodní podmínky K&V ELEKTRO a.s. - Affiliate program (maloobchod)

Obchodní podmínky K&V ELEKTRO a.s. - Affiliate program (maloobchod)

IČ: 284 63 005, Praha 1, Týnská 1053/21, PSČ 110 00

E-mail: affiliate@kvelektro.cz

1. Úvodní ustanovení

Obchodem se rozumí internetový obchod na webové stránce www.kvelektro.cz alt. www.e1.cz, jehož provozovatelem je K&V ELEKTRO a.s. (dále „Obchod“); K&V ELEKTRO a.s. je zároveň prodávajícím/dodavatelem zboží v Obchodě.

K&V ELEKTRO a.s. zajišťuje, za účelem podpory prodeje svého Obchodu, přístup zprostředkovatelským subjektům - Partnerům - do Affiliate sítě, t.č. „CJ affiliate by Conversant“ (www.cj.com), skrze svůj Affiliate program (dále „Provizní systém“); volba konkrétní Affiliate sítě k realizaci Affiliate programu K&V ELEKTRO a.s. je výhradním právem K&V ELEKTRO a.s., s čímž zprostředkovatelé - Partneři - výslovně souhlasí.

Partner je zprostředkovatel, který byl přijat společností K&V ELEKTRO a.s. do Provizního systému a tím se zavázal K&V ELEKTRO a.s., v rámci zprostředkovatelské činnosti, umísťovat na své webové stránky reklamu a jiné nabídky na zboží, prodávané K&V ELEKTRO a.s. v Obchodu (dále „Partner“). Za přijetí Partnera do Provizního systému se považuje zaslání přístupových údajů do Provizního systému Partnerovi ze strany K&V ELEKTRO a.s., včetně zaslání těchto podmínek elektronickým prostředkem (e-mailem); neexistuje právní nárok na přijetí za Partnera.

2. Provizní systém

K&V ELEKTRO a.s., v rámci Affiliate programu, se zavazuje podle těchto podmínek vyplácet Partnerovi úplatu (provizi) z kupní ceny zboží, které K&V ELEKTRO a.s. prodá zákazníkům Obchodu, a to na základě přístupu jim zprostředkovaného Partnerem pomocí odkazu umístěného na jeho webových stránkách; mezi zprostředkováním Partnerem a uzavřením kupní smlouvy K&V ELEKTRO a.s. se zákazníkem Obchodu, pocházejícím z návštěvníka webových stránek Partnera, musí existovat příčinná souvislost. Nárok na provizi vznikne Partnerovi pouze z uzavřené kupní smlouvy mezi K&V ELEKTRO a.s. a řádně zprostředkovaným zákazníkem, nikoliv pouze z příležitosti K&V ELEKTRO a.s. uzavřít takovou smlouvu se zákazníkem, a to ve výši dohodnuté provize z kupní ceny zboží bez DPH za splnění všech podmínek (blíže viz čl. 4 těchto podmínek).

Subjekt, který má zájem stát se Partnerem v Provizním systému, podá ke K&V ELEKTRO a.s. žádost o svojí registraci v Affiliate programu vyplněním formuláře, zveřejněného na https://www.vivnetworks.com/affiliate-katalog/kvelektrocz/. Jakmile Partner obdrží na svůj e-mail přihlašovací údaje do Provizního systému a poprvé se na základě těchto údajů do něj přihlásí, stává se Partnerem Provizního systému a tímto okamžikem je s ním uzavřena - tím stejným okamžikem platná a účinná - nepojmenovaná smlouva o affiliate programu, jejíž obsah vymezují tyto podmínky.

3. Demonstrativní výčet podmínek Provizního systému

A. Partnerské webové stránky

Partnerské webové stránky nesmějí žádným způsobem zahrnovat obsah následujícího druhu ani s podobným obsahem souviset:

 • názvy domén, které obsahují v jakékoli podobě výraz "kvelektro.cz“;  alt. "e1.cz"
 • obsah vyvolávající nebezpečí záměny s Obchodem;
 • seznamy bannerů nebo webové stránky vyzývající k prokliknutí nebo vynucující si prokliknutí. Spojení na cílové stránky Obchodu (landing pages) je dovoleno pouze tehdy, když je před takové stránky zařazena „affiliate landing page“, která je pro uživatele patrná a je přihlášená. Automatické a zavádějící spojení na cílové stránky Obchodu není dovoleno.;
 • publikující subjekty a stránky, které obsahují, používají nebo u uživatelů internetu instalují dialer, Adware a/nebo Spyware;
 • koncentrace placených linků;
 • webové stránky s vlastními partnerskými programy;
 • cookie dropping, reklama ve vrstvách (layers) a pop-ups, vytváření cookies je dovoleno pouze, když je použit oficiální a jednoznačně označený reklamní prostředek Obchodu, reklamní prostředek Obchodu je pro uživatele patrný a vytvoření cookies předchází dobrovolné a vědomé prokliknutí uživatele;
 • webové stránky, které jsou "ve výstavbě";
 • webové stránky, které porušují české či evropské předpisy, webové stránky porušující základní lidská práva, tak jak plynou z mezinárodně uznávaných konvencí, anebo webové stránky, jejichž prostřednictvím dochází k šíření pornografie, propagaci nezákonných organizací, nabádání k páchání trestné činnost nebo líčení násilností, jakož i webové stránky, které jinak porušují dobré mravy či veřejný pořádek;
 • srovnávací reklama, především agresivní srovnávací reklama, která může vytvářet problémy ve vztazích s ostatními provozovateli reklamy a agresivní konkurenční nároky, které nejsou odůvodněné;
 • webové stránky s nadměrně dlouhou dobou stahování, resp. stránky, které jsou nedostupné webové stránky, nebo které provedou spojení na stránky s nežádoucím obsahem viz shora;
 • odkaz nesmí být umístěn na webových stránkách, které nemají obsah nebo jsou vytvořeny pouze za účelem zobrazování reklam;
 • odkaz nesmí být umístěn na jinak nevhodných webových stránkách pro Affiliate program nebo způsobem jinak nevhodným pro Affiliate program, přičemž posouzení nevhodnosti náleží výslovně tomu, o jehož Affiliate program se jedná.

B. Reklamní vyhledávače a obsahové sítě

V reklamních vyhledávačích a obsahových sítích Google, Seznam a dalších není Partnerovi dovoleno následující:

 • používat značkové právem chráněné pojmy, překlepové výrazy a pojmy, u kterých existuje nebezpečí záměny v reklamních textech,
 • používat značkové právem chráněné pojmy, překlepové výrazy a pojmy, u kterých existuje nebezpečí záměny v klíčových slovech,
 • používat značkové právem chráněné pojmy, překlepové výrazy a pojmy, u kterých existuje nebezpečí záměny ve viditelné URL,
 • používat značkové právem chráněné pojmy, překlepové výrazy, pojmy, u kterých existuje nebezpečí záměny a cílení dle domény odesílatele v Gmail Sponsored Promotions (GSP),
 • vytvářet remarketingové segmenty návštěvníků Obchodu,
 • používat libovolnou URL Obchodu jako cílovou URL reklamy;

a zároveň se požaduje splnit následující:

 • použít značkové právem chráněné pojmy jako vylučující klíčová slova.

C. Používání slevových kódů

Partner je oprávněn nabízet na svých internetových stránkách pouze slevové kupóny, obsahující slevu při nákupu v Obchodě, které mu byly poskytnuty ze strany K&V ELEKTRO a.s. s konkrétní výši slevy a za dodržení jejich podmínek užití, zveřejněných na www.kvelektro.cz, alt. www.e1.cz. Partner tak není oprávněn nabízet jakékoli jiné slevy obdobné nabídky, které neobdržel od K&V ELEKTRO a.s.

D. E-maily a jiné reklamní prostředky

Reklamní kampaně Partnera na e-mailové adresy třetích osob, jestliže neexistuje jejich souhlas (spam), nesmí být prováděny.

Veškeré reklamní prostředky používané v rámci Provizního systému jsou chráněny autorskými právy. Používání je dovoleno Partnerovi pouze v rámci Provizního systému a ve prospěch Provizního systému v souladu se zájmy K&V ELEKTRO a.s. Změny v textech či zobrazeních reklamních prostředků ze strany Partnera, jakož i vlastní reklamní prostředky Partnera, jsou přípustné pouze po zvláštní předchozím souhlasu K&V ELEKTRO a.s.

Nedovolené nebo nesprávné užívání reklamních prostředků Partnerem zakládá jeho smluvní povinnost nahradit veškeré škody, které budou zákazníkům K&V ELEKTRO a.s., dodavatelům K&V ELEKTRO a.s., samotné K&V ELEKTRO a.s. nebo jiným třetím osobám takovým porušením povinnosti způsobeny.

Jakékoli Partnerovo použití Provizního systému nad dohodnutý rámec obchodní spolupráce s K&V ELEKTRO a.s., především jeho šíření a/nebo napodobování, vyžaduje zvláštní předchozí souhlas K&V ELEKTRO a.s.

4. Nárok Partnera na provizi

Nárok na provizi partnerovi vzniká za splnění základních podmínek, stanových v čl. 2 těchto podmínek, a dále za předpokladu, že:

 • zákazník realizuje nákup v Obchodě do 45 dní od posledního kliknutí z Partnerových webových stránek,
 • zákazník kupní cenu zboží splní formou jejího úplného zaplacení
 • a zákazník zboží do 14 dnů K&V ELEKTRO a.s. nevrátí.

Konkrétní výše provize Partnera je stanovena podle kategorie zboží takto:

 • 1 % = Vypínače a zásuvky, Kabely a konektory, Elektroinstalační materiál
 • 6 % = Baterie a napájení, Chytrá domácnost, Ventilátory, Topná a regulační technika
 • 10 % = Nářadí a stavebniny, Doplňkový sortiment, Svítidla, Žárovky/zářivky/LED, Fotovoltaika/solární systémy

Rozhodnými záznamy k posouzení, zda je dán nárok Partnera na provizi, jsou záznamy v Provizním systému a Obchodě. Splatnost provize Partnera a způsob jejího vyplácení je stanoven v informačním prostředí Provizního systému.

5. Ochrana osobních údajů

Partner nejpozději uzavřením smlouvy o affiliate programu s K&V ELEKTRO a.s. uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů, tak jak je K&V ELEKTRO a.s. uvedl ve své žádosti k registraci do Provizního systému, případně později změnil či doplnil, a to za účelem plnění povinností a výkonu práv smluvními stranami Provizního systému; Partner prohlašuje, že byl poučen ze strany K&V ELEKTRO a.s. o svých právech dle evropského nařízení tzv. GDPR a příslušné národní právní úpravy, jakož i že součástí ochrany osobních údajů jsou pravidla, která K&V ELEKTRO a.s. uvádí v Zásadách zpracování osobních údajů, zveřejněných www.kvelektro.cz, alt. www.e1.cz.

 6. Doba trvání a vypovězení smlouvy o affiliate programu

Smlouva o affiliate programu, uzavřená mezi Partnerem a K&V ELEKTRO a.s., se uzavírána na dobu neurčitou a kterákoliv ze smluvních stran jí může vypovědět i bez udání důvodů ke dni, v němž svoji výpověď doručí druhé straně. K&V ELEKTRO a.s. je oprávněno k jakémukoliv právnímu jednání, způsobujícímu zánik smlouvy o affiliate programu, v písemní formě skrze elektronické prostředky. Partner je povinen vše veřejně dostupné, co má původ v zaniklé smlouvě o affiliate programu s K&V ELEKTRO a.s., odstranit bez zbytečného odkladu od zániku smlouvy, nejpozději do kalendářního dne, který následuje po dni zániku smlouvy.

7. Závěrečná ustanovení

Pokud Partner poruší kteroukoliv ze svých povinností podle těchto podmínek, tak ztrácí nárok na všechny provize za kalendářní týden, v němž došlo k porušení, a dále si K&V ELEKTRO a.s. vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy o affiliate programu, uzavřené mezi K&V ELEKTRO a.s. a Partnerem, anebo Partnera jinak z Provizního systému vyloučit. Partner za jím zaviněné porušení smluvní povinnosti podle těchto podmínek, ať již ve formě úmyslu či z nedbalosti, je povinen zaplatiti K&V ELEKTRO a.s. smluvní pokutu ve výši 10 000,-Kč za každé jednotlivé porušení, a to na výzvu K&V ELEKTRO a.s.; právo K&V ELEKTRO a.s. na náhradu škody, za níž Partner odpovídá K&V ELEKTRO a.s. na principu objektivní odpovědnosti, tím není dotčeno. Partner se smluvně zavazuje K&V ELEKTRO a.s. odškodnit každou třetí osobu, která by byla poškozena jeho zprostředkovatelkou činností v rámci Provizním systému nebo jinou jeho činností v souvislosti se smlouvou o affiliate programu, uzavřenou mezi K&V ELEKTRO a.s. a Partnerem.

Tyto podmínky K&V ELEKTRO a.s. se stávají součástí smlouvy o affiliate programu, uzavřené mezi Partnerem a K&V ELEKTRO a.s., a to jejich akceptací Partnerem, za níž se považuje provedení prvního, jakož i každého dalšího, přihlášení do Provizního systému a od tohoto okamžiku jsou mezi smluvními stranami platné a účinné aktuální podmínky; nad rámec potřebnosti jsou předmětné podmínky před prvním přihlášení do Provizního systému Partnerovi poskytnuty v písemném vyhotovení skrze elektronický prostředek, spolu se zasláním přístupových údajů do Provizního systému; k účinnosti těchto podmínek tedy postačí, potvrdí-li partner, že jsou mu známy, což činí každým svým přihlášením do Provizního systému a/nebo každým svým uplatněním nároku na provizi u K&V ELEKTRO a.s.

Součástí smlouvy o affiliate programu, uzavřené mezi Partnerem a K&V ELEKTRO a.s., jsou – vedle těchto podmínek („Obchodní podmínky K&V ELEKTRO a.s. - Affiliate program“) – také aktuální „Obchodní podmínky K&V ELEKTRO a.s. – všeobecné“, zveřejněné na www.kvelektro.cz, alt. www.e1.cz, a v neposlední řadě i pravidla odpovídající informačním procesům Provizního systému, tak jak jsou nastaveny v příslušné Affiliate síti, zvolené K&V ELEKTRO a.s. pro svůj Affiliate program.

Jakákoliv změna těchto podmínek K&V ELEKTRO a.s. z její strany je možná, pokud Partner nebude mít k novému znění podmínek, vypracovaných K&V ELEKTRO a.s., žádných připomínek do pěti pracovních dnů od jejich oznámení zákazníkovi při jeho nejbližším přihlášení do Provizního systému a/nebo jeho nejbližším uplatněním nároku na provizi u K&V ELEKTRO a.s. a/nebo oznámení Partnerovi skrze elektronický prostředek (oznámení umožněním zákazníkovi se s nimi seznámit); marným uplynutím uvedené lhůty pak platí novelizované podmínky. Bude-li mít Partner v uvedené lhůtě námitek a tyto námitky se budou týkat změn podmínek, platí původní znění podmínek ve spojení s ujednáními nových podmínek, jež nebyly Partnerem rozporovány; toto ujednání nebrání tomu postupu Partnera, aby pro změnu podmínek vypověděl smluvní vztah s K&V ELEKTRO a.s. ve výpovědní lhůtě třech kalendářních měsíců, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď K&V ELEKTRO a.s. doručena.

Obchodní podmínky Partnera, které nebyly ze strany K&V ELEKTRO a.s. výslovně písemně odsouhlaseny, jsou vůči ní neúčinné. Ujednání odsouhlasených obch. podmínek Partnera, které se liší od obsahu těchto podmínek K&V ELEKTRO a.s., jsou vůči ní neúčinné, není-li jiné písemné dohody; řeší-li kolizi ujednání obch. podmínek Partnera s těmito podmínky K&V ELEKTRO a.s. stejně či podobně, tak mají přednost tyto podmínky K&V ELEKTRO a.s.

Pokud tyto podmínky stanoví něco jiného, než jiné právní jednání mezi Partnerem a K&V ELEKTRO a.s., platí za ujednané uvedené v těchto podmínkách.

Smlouva o affiliate programu, včetně s tím související právní vztahy mezi Partnerem a K&V ELEKTRO a.s., se řídí českým právem, kteréžto i právem rozhodným, a to zejména ust. občanského zákoníku o zprostředkovatelské smlouvě.

Obsah tohoto opisu má informativní charakter s tím, že jeho závazné znění se nachází ve zveřejněném dokumentu typu PDF.

Školený personál na pobočkách

21 poboček a přes 10000 výdejních míst v ČR

Široký sortiment ihned k odběru

Aktuality
10x více bodů za červnové nákupy!

31.5.2024
Když nakoupíš vybrané značky, Tvé body se Ti zdesetinásobí!
Vše zařídíme za Vás!
Zobrazit všechny

© 2024