Baterie a svítilny

V našem sortimentu elektroinstalačního materiálu naleznete baterie, akumulátory a nabíječky včetně jejich příslušenství od dodavatelů GP a Philips. Také nabízíme kvalitní svítilny a čelovky.

philipsgp-batteries

Chci nakoupit ihned

Elektrická baterie je zdroj elektrické energie, realizovaný jako sada sériově spojených elektrických článků. Články se takto spojují pro dosažení vyššího elektrického napětí než jaké by bylo napětí jediného článku, např. 1,5 V. Celkové napětí baterie je dáno součtem dílčích napětí jednotlivých článků v baterii.

Konstrukční omezení

Pokud sériově zapojené články nemají stejnou kapacitu, může při hlubokém vybíjení být článek s nejnižší kapacitou vybit pod přípustnou mez, v extrémním případě dojde až k reverzacinapětí na článku a jeho zničení.

Série akumulátorů

Série akumulátorů
Obecně řečeno bateriové zapojení akumulátorů do trvalých sérií snižuje jejich životnost a kvalitu. Při pohledu zvnějšku není žádná nevýhoda zřejmá a při použití v režimu zdroje je situace stejná jako u primárních článků, nenabíjecích. Obecně lze říci, že sériové zapojení působí jako průměrování: Proud je dán podle Ohmova zákona jako podíl součtu napětí a součtu vnitřních odporů.

V režimu zátěže, nabíjení, série nutí každému článku stejný společný proud: To je v pořádku u identických článků, ovšem reálně je každý trochu jiný. Navíc se zvyšujícím se počtem proběhlých nabíjecích cyklů mají tyto rozdíly tendenci se rozcházet. Život akumulátorové série končí v extrémním případě naprostým zničením kteréhokoli článku. Kvůli jedinému defektnímu článku se pak musí zlikvidovat celá baterie: Jde tedy o obdobu pravidla řetězu:

Z pohledu úspornosti a maximalizace užitku by bylo lepší mít možnost tuto sérii rozbít a zbylé funkční články dále použít. A i pro nabíjení sérii rozpojovat a každý článek nabíjet zvlášť: Každý je totiž trochu jiný, především s jiným vlastním odporem, proto i při stejném proudu potřebuje jiné nabíjecí napětí. A toho lze dosáhnout jedině regulovanými zdroji proudu zvlášť pro každý článek.

V praxi se přijímá kompromis, kdy několik málo akumulátorových článků v sérii ještě lze považovat za přijatelnou míru neefektivity: Do trvalé série se zapojuje vždy jen několik článků a další spojení už jsou rozebiratelná.

Tužkový článek

Tužkový článek

Tužkový článek, nebo také tužková baterie je velikostní označení galvanického článku. Standardně se pojmem tužková baterie rozumí klasická baterie velikosti AA (Size M). Existují také odvozené názvy jako mikrotužková baterie (Velikost AAA, size S), malý monočlánek („špalek“, velikost C, size L) a velký monočlánek („buřt“, velikost D, size XL). Existují i další články nesprávně označované jako tužkové („krátká tužková“, „poloviční tužková“, …). Tužková baterie má vždy elektromotorické napětí kolem 1,5 voltu (v případě nabíjecích baterií 1,2 V).

 

Tabulka velikostí galvanických článků

Evropské označení Americké označení Lidové označení Použití
AAA Size S Mikrotužková, malá Nástěnné hodiny, budíky, …
AA Size M Tužková, klasická Dálkové ovladače, drobné elektropřístroje,…
C Size L Špalek Menší radiopřijímače, svítilny,…
D Size XL Buřt Radiopřijímače, svítilny,…

(Části textu převzaty ze serveru wikipedia.org)