Kompaktní zářivka (často nesprávně označovaná jako úsporná žárovka) je elektrický zdroj světla pracující na shodném principu jako lineární zářivka. Kompaktní zářivky ale byly navrženy tak, aby nahradily běžné žárovky. Vyrábějí se v různých tvarech, některé napodobují klasickou žárovku, některé mají naopak tvar „volantu“ (anuloidu) většího průměru, nebo kopírují tvar svítidla — koule nebo válce z mléčného skla, nebo jsou i vybaveny reflektorem.

Srovnání kompaktních zářivek a běžných žárovek

Kompaktní zářivky jsou opatřeny paticí jako běžné žárovky, jejich rozměry ale oproti žárovkám bývají často trochu větší. Mívají delší životnost – od 6000 do 16 000 hodin. Výrobci uvádějí, že kompaktní zářivky mají přibližně o 80 % menší spotřebu energie oproti klasické žárovce při stejném světelném toku. Měrný výkon kompaktních zářivek se pohybuje od 50 lm/W do 100 lm/W (lumen na watt).

Se spotřebou souvisí ztrátový výkon – ten je u klasických žárovek velmi vysoký – kolem 90 % uvolněné energie je teplo a pouhých 10 % světlo. Cenově jsou kompaktní zářivky několikrát dražší než velmi levné žárovky, ale v průběhu roku 2009 zaznamenaly některé typy zářivek výrazný pokles.

Teplota chromatičnosti

Teplota chromatičnosti bývá u kompaktních zářivek nejčastěji 2700 K, což odpovídá klasické žárovce. Tato barva se označuje jako „Interna“ nebo také „teple bílá“ (v typovém označení zářivky se tato barva označuje 827). Vyrábějí se i kompaktní zářivky s teplotou chromatičnosti 3000 K až 6500 K. Hodnotě 3000 K odpovídá označení 830, slovně většinou také „teple bílá“. Pro barvu 4000 K se užívá označení 840 nebo slovy „studená bílá“. Nejstudenější světlo s hodnotou 6500 K, s označením 965 se většinou slovně označuje jako denní bílá. Rovněž se vyrábějí kompaktní zářivky speciální, obdobně jako běžné zářivky.

Náběh na plný výkon

Starší typy se vyznačovaly prodlevou mezi zapnutím a startem v délce až několika sekund. U moderních kompaktních zářivek je start téměř okamžitý, ale náběh na plný světelný výkon chvíli trvá. Jsou-li vybaveny elektronickými předřadníky, pracují při frekvenci desítek kHz, díky tomu se u nich nesetkáváme se stroboskopickým efektem (blikáním za chodu). Pro nedočkavce existují světelné zdroje, které jsou kombinací kompaktní zářivky a halogenové žárovky. Po zapnutí se rozsvítí zářivka i žárovka. Žárovka svítí plným výkonem dříve. Jakmile naběhne i zářivka na plný výkon, žárovka zhasne. Celý proces řídí elektronika předřadníku.

Konstrukce

Kompaktní zářivky se skládají z vlastní zářivkové trubice a elektronického předřadníku umístěného v plastové základně. Trubice, kterých je většinou několik, mají tvar “U”, případně jsou stočené do spirály. Tak jako u lineárních zářivek je vnitřní stěna trubice pokryta luminoforem, trubice je plněna malým množstvím rtuti a inertním plynem. Kompaktní zářivka je opatřena paticí s Edisonovým závitem stejně jako žárovka. Dosud nebylo možné kompaktní zářivky stmívat, od konce roku 2008 se začaly objevovat první typy stmívatelné stmívačem určeným pro klasické žárovky.

Jednopaticové zářivky

Různé druhy kompaktních zářivek v prodeji.

Různé druhy kompaktních zářivek v prodeji.

Příbuznými kompaktních zářivek jsou typy, které by se nejvýstižněji daly popsat jako jednopaticové zářivky. Také tyto typy se někdy označují jako kompaktní. Mají shodnou konstrukci trubice, ale patice má kolíčkové vývody, není opatřena Edisonovým závitem. Pokud má zářivka dva vývody, jde o typ s vestavěným startérem. Pro provoz je nutná už jen externí tlumivka. Nelze je stmívat. Jednopaticové zářivky se čtyřmi vývody vyžadují externí předřadník. Buď konvenční složený ze startéru a tlumivky nebo elektronický, který může být i stmívatelný. Pro úsporu místa se často montují elektronické předřadníky schopné napájet dvě zářivky současně.

Historie

První kompaktní zářivky byly představeny roku 1980. Od té doby jejich podíl na trhu roste a pomalu vytlačují běžné žárovky. Problematická bývá s ohledem na jejich rozměry montáž do některých typů starších svítidel. Proto se dnes vyrábějí svítidla konstruovaná už přímo pro použití kompaktních zářivek.

V březnu 2009 přijala Evropská komise doporučení o regulaci světelných zdrojů používaných v domácnostech s cílem postupného nahrazení klasických neúsporných žárovek úspornějšími typy (halogenovými žárovkami a právě kompaktními a jinými zářivkami) v období 2009 až 2012 (možná se inspirovala rozhodnutím kanadského parlamentu, který tuto změnu prosadil již v roce 2007). Kompaktní zářivky tak po žárovkách postupně „vyplňují uvolněné místo“, jejich výroba se v současnosti zvyšuje a jejich ceny klesají.

Nebezpečnost

Často opomíjeným a málo zmiňovaným faktem je obsah rtuťi v kompaktních žárovkách. Výrobci v EU (Osram, Phlips) mají stanoven maximální obsah rtuťových par v kompaktní zářivce na hodnotu 5mg. Tento obsah však není možné nijak kontrolovat, protože zářivka je ve výrobě zapečetěna a jediné měření lze tak provést rozbitím (nejčastější a méně přesná metoda). Za hodnoty tedy odpovídá výrobce a kontrolním orgánům nezbývá než důvěřovat. Existuje i věděcká metoda, kdy je žárovka vložena do reaktoru a “bombardována” neutrony. Rtuť pak vyzařuje měřitelnou radiaci, která ukáže skutečný obsah rtuťi bez poškození žárovky. Rtuť je nejvíce nebezpečná ve chvíli, kdy dojde k rozbití skleněné trubice při svícení.

(Části textu převzaty ze serveru wikipedia.org)