Profil společnosti DDA

O společnosti

DDA_1DDA spol. s r.o. byla v České republice založena v roce 1995, kdy začala s prodejem  nosných prvků pro kabely, a během dalších dvou let rozšířila specializaci  na kabely a vodiče samotné, především německé výroby.

Dle mezinárodních standardů od roku 2000 zásobuje zákazníky širokým sortimentem, jak pro všeobecné užití, tak pro speciální účely.Kabely a vodiče připravuje dle specifických potřeb zákazníků a plní tak všechna jejich přání.

 

 

 

Certifikace

 

DDA_2 výrobní prograÚspěch na českém a slovenském trhu svědčí o správně zvolené strategii. Tu naplňuje především budováním vzájemné důvěry. Pevně prohlubuje vztahy se stávajícími odběrateli a také díky tomu neustále získává nové zákazníky. Setkáte se s trpělivým a kvalifikovaným přístupem až do posledního zaměstnance.

Nejvyšší kvalitu poskytovaných služeb a výrobků potvrzuje od roku 2006 certifikát systému řízení – ISO 9001:2008. Management se aktivně zdokonaluje v souladu s legislativou, a bere tak ohledy na životní prostředí. Rostoucí zájem našich zákazníků přispěl roku 2013 ke změně právní formy společnosti na akciovou.